Avdelningen för lednings- och högskolegemensamt stöd​

Avdelningen ska ge ett professionellt, kompetent och effektivt ledningsstöd till Chalmers ledning och stödja hela högskolan i övergripande högskolegemensamma frågor inom juridik, arkiv och registratur, campusutveckling, forskning- och forskarutbildning, nyttiggörande, innovation och extern samverkan (nationellt och internationellt). Inom avdelningen finns såväl expertkompetens inom avdelningens ansvarsområden som kvalificerat lednings- och administrativt stöd och stöd i verksamhetsutveckling och kvalitetsfrågor.

Sidansvarig Publicerad: ti 14 jun 2022.