Avdelningen för ledningsstöd

​Ledningsstöd ansvarar primärt för stöd till Chalmers ledning i berednings- och beslutsfrågor liksom för lednings- och huvudprocesser.
 
Vid avdelningen finns funktioner inom följande områden:

 • Arkiv och registratur
 • Funktionen för lokalförsörjning och campusutveckling
 • Fundraising
 • Hållbarhet
 • Internationalisering
 • Juridisk rådgivning
 • Processledning 
 • Risk- och säkerhet
 • Samverkan med näringsliv och samhälle
 • Stöd till rektor och ledning
 • Verksamhetsutveckling

Publicerad: fr 28 aug 2020.