Styrelse för Chalmers tekniska högskola AB

Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB svarar för övergripande planering, samordning och uppföljning av högskolans verksamhet. Under Chalmers styrelsen svarar rektor för den samlade verksamheten.

Ledamöter i styrelsen

 • Lena Treschow Torell, Ordförande
 • Torbjörn Holmström, Vice ordförande
 • Johan Andersson, Extern ledamot
 • Veronika Aspvall, Studentkåren
 • Stefan Bengtsson, Rektor och VD
 • Mikael Bäckström, Extern ledamot
 • Helen Eliasson, Extern ledamot
 • Minna Karstunen, Fakultetsrådet
 • Magnus Kårestedt, Extern ledamot
 • Jan Lindér, Arbetstagarrepresentant SACO
 • Jean-Marc Orliaguet, Arbetstagarrepresentant ST 
 • Johan Persson, Arbetstagarrepresentant SEKO
 • Ann-Sofie Sandberg, Fakultetsrådet
 • Kent Viitanen, Extern ledamot
 • David Ådvall, Studentkåren
Adjungerade ledamöter
 • VD för stiftelsen Chalmers tekniska högskola
 • Representant från doktorandsektionen
Suppleanter
 • Erik Lindblom, ST
 • Carl von Rosén Johansson, Studentkåren
 • Rosavilla Valloyas, SEKO
 • Cecilia Åberg, SACO
Sekreterare
 • Ewa Cederheim-Wäingelin, Sekreterare till Rektor och VD

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: fr 29 apr 2016