Styrelse för Chalmers tekniska högskola AB

Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB svarar för övergripande planering, samordning och uppföljning av verksamheten. Under Chalmers styrelse svarar rektor/VD för den samlade verksamheten.

Ledamöter i styrelsen

 • Torbjörn Holmström, Ordförande
 • Elisabeth Björk, Vice ordförande
 • Stefan Bengtsson, Rektor och VD
 • Ingmar Björkman, Extern ledamot
 • Thomas Erséus, Extern ledamot
 • Catharina Modahl Nilsson, Extern ledamot
 • Paul Welander, Extern ledamot
 • Eva Åkesson, Extern ledamot
 • Susanne Aalto, Fakultetsrådet
 • Elizabeth Wulcan, Fakultetsrådet
 • Catrin Lindberg, Studentkåren
 • David Welander, Studentkåren
 • Peter Hellqvist, Arbetstagarrepresentant SACO
 • Jean-Marc Orliaguet, Arbetstagarrepresentant ST
 • Johan Persson, Arbetstagarrepresentant SEKO

Adjungerade ledamöter
 • Martin Nilsson Jacobi, VD för stiftelsen Chalmers tekniska högskola
 • Charlotte Wiberg, Prorektor och vice VD Chalmers tekniska högskola
 • Daniel Gyllenhammar, Representant från doktorandsektionen

Suppleanter
 • Ann-Margret Hvitt Strömvall, SACO
 • Eva-Gun Ranebro, SEKO
 • Anna Winckler, ST
 • Isac Stark, Studentkåren

Planering och samordning
 • Jonna Amgard, samordnare för styrelsen
 • Karolina Partheen, sekreterare i styrelsen

Sidansvarig Publicerad: ti 22 nov 2022.