Styrelse för Chalmers tekniska högskola AB

Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB svarar för övergripande planering, samordning och uppföljning av verksamheten. Under Chalmers styrelse svarar rektor/VD för den samlade verksamheten.

Ledamöter i styrelsen

 • Lena Treschow Torell, Ordförande
 • Torbjörn Holmström, Vice ordförande
 • Johan Andersson, Extern ledamot
 • Veronika Aspvall, Studentkåren
 • Stefan Bengtsson, Rektor och VD
 • Elisabeth Björk, Extern ledamot
 • Helen Eliasson, Extern ledamot
 • Minna Karstunen, Fakultetsrådet
 • Jan Lindér, Arbetstagarrepresentant SACO
 • Sara Mazur, Extern ledamot
 • Martin Nilsson Jacobi, Fakultetsrådet
 • Jean-Marc Orliaguet, Arbetstagarrepresentant ST 
 • Johan Persson, Arbetstagarrepresentant SEKO
 • Kent Viitanen, Extern ledamot
 • Carl von Rosen Johansson, Studentkåren
Adjungerade ledamöter
 • VD för stiftelsen Chalmers tekniska högskola
 • Representant från doktorandsektionen
Suppleanter
 • Anna Edell, SEKO
 • Ann-Margret Hvitt Strömvall, SACO
 • Erik Lindblom, ST
 • Carl Toller, Studentkåren
Sekreterare
 • Ewa Cederheim-Wäingelin, Sekreterare till rektor/VD 

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: ti 19 sep 2017