Styrelse för Chalmers tekniska högskola AB

Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB svarar för övergripande planering, samordning och uppföljning av verksamheten. Under Chalmers styrelse svarar rektor/VD för den samlade verksamheten.

Ledamöter i styrelsen

 • Lena Treschow Torell, Ordförande
 • Elisabeth Björk, Vice ordförande
 • Stefan Bengtsson, Rektor och VD
 • Mats Agervi, Extern ledamot
 • Helen Eliasson, Extern ledamot
 • Mari Sundli Tveit, Extern ledamot
 • Kent Viitanen, Extern ledamot
 • Paul Welander, Extern ledamot
 • Martin Nilsson Jacobi, Fakultetsrådet
 • Elizabeth Wulcan, Fakultetsrådet
 • Gustav Eriksson, Studentkåren
 • Oscar Holke, Studentkåren
 • Lars Bengtsson, Arbetstagarrepresentant SACO
 • Jean-Marc Orliaguet, Arbetstagarrepresentant ST
 • Johan Persson, Arbetstagarrepresentant SEKO

Adjungerade ledamöter
 • Ananda Subramani Kannan, Representant från doktorandsektionen
 • Fredrik Sanell, VD för stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Suppleanter
 • Ann-Margret Hvitt Strömvall, SACO
 • Erik Lindblom, ST
 • Dennis Norman, Studentkåren
 • Eva-Gun Ranebro, SEKO

Planering och samordning
 • Cecilia Hahn Berg, Rektors rådgivare

Publicerad: fr 28 jun 2019.