Chalmers ledning

Chalmers tekniska högskola AB är sedan 1994 ett privat universitet, med Stiftelsen Chalmers tekniska högskola som ägare. Verksamheten vid Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers) regleras genom ett långsiktigt avtal med staten, vilket kompletteras med årliga avtal. 

 

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola förvaltar stiftelsekapitalet, investerar avkastning i universitetets verksamhet och utser de externa styrelseledamöterna i Chalmers styrelse.

 

Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB ansvarar för strategiska, övergripande beslut samt uppföljning av verksamheten. Under Chalmers styrelse svarar rektor, tillika verkställande direktör, för den samlade operativa verksamheten. 

 

Chalmers ledningsgrupp med rektor som ordförande, ansvarar för att samtliga verksamhetsområden samverkar och driver Chalmers utveckling framåt liksom att Chalmers roll och bidrag i samhället hela tiden utvecklas. 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


Sidansvarig Publicerad: ti 19 sep 2017.