Chalmers ledning

 

Chalmers ägs av en stiftelse och styrs enligt bolagsordningen av en styrelse.

Stiftelsen Chalmers tekniska högskolas styrelse
hanterar ägandefrågor och sammanträder fyra gånger per år.

Chalmers tekniska högskola ABs styrelse fattar beslut enligt bolagsordningen.

​​​Chalmers ledning består av Chalmers ledningsgrupp. De ansvarar för strategisk ledning, centrala beslut och deras genomförande.

 

 

 

 

 

 


 


 


Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: to 26 maj 2016