Chalmers ledningsgrupp

Chalmers ledningsgrupp ansvarar för strategisk ledning, centrala beslut och deras genomförande och består av följande funktioner:
 
Rektorer

Chalmers verksamhetsstöd

Chalmers studentkår

Prefekter

 

 

Publicerad: on 24 jun 2015. Ändrad: må 17 jul 2017