Institutioner

Genomförandet av utbildning och forskning sker inom forskargrupper av varierande storlek inom de 17 institutionerna.


Vid institutionerna finns ett institutionsråd med externa och interna ledamöter och en extern ordförande som ska höras i frågor av strategisk vikt. Prefekterna ansvarar för institutionernas operativa ledning. Prefekterna biträds av pro- och vice-prefekter samt en administrativ chef.