Chalmers bibliotek, illustration av Anna Lena Mayor Ekeblad

Bibliotek

Bibliotekets verksamhet går hand i hand med Chalmers vision: en utbildning i världsklass, excellent forskning, effektivt nyttiggörande och en utmärkt intern miljö.

Biblioteket står för informationsförsörjningen till Chalmers forskning och utbildning. I uppdraget beskrivs vår verksamhetsinriktning. Den kretsar kring informationsresurser, undervisning och kurser, publiceringsservice och bibliometri. Verksamheten behandlar även biblioteket som mötesplats, lärande- och studiemiljö.

Alla är välkomna att låna och läsa böcker, artiklar och e-böcker. På Huvudbiblioteket finns litteratur inom teknik och naturvetenskap och en stor majoritet av utbudet är elektroniskt. Det fysiska biblioteket erbjuder ett urval av tryckta tidskrifter, en attraktiv studie- och lärmiljö med läsplatser, tysta läsesalar, lässtudio för dyslektiker och funktionshindrade, informationsdiskar, grupprum, café och lunchrum för studenter.

Chalmers bibliotek består av tre verksamheter; Huvudbiblioteket och Arkitekturbiblioteket på campus Johanneberg samt Kuggen Learning Commons på campus Lindholmen.

Läs mer om bibliotekets organisation
Chalmers biblioteks officiella webbplats

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: on 30 nov 2016