Miljö- och hållbarhetspolicy

All verksamhet vid Chalmers ska bidra till att uppfylla Chalmers vision: Chalmers - för en hållbar framtid.


Med Chalmers uppdrag - att genom internationellt erkänd utbildning, forskning och nyttiggörande verka för hållbar utveckling, följer ett åtagande att agera etiskt och hållbart, såväl globalt som på det interna, lokala planet.

  • Våra studerande ska ha tillgång till en utbildning i världsklass så att de sedan kan göra skillnad och medverka till en hållbar samhällsutveckling.
  • Genom excellent forskning ska Chalmers medarbetare bidra till långsiktiga lösningar av dagens och framtidens utmaningar.
  • Genom effektivt nyttiggörande ska vi tillsammans med vår omvärld driva utvecklingen för ett hållbart samhälle såväl lokalt som globalt.
  • Vi ska skapa en utmärkt intern miljö för studenter och anställda med campus som speglar våra ambitioner inom hållbar utveckling.
  • Vi ska ständigt förbättra och utvärdera vårt hållbarhetsarbete, där lagar och andra krav utgör miniminivå och förorening förebyggs. Ansvarsfördelningen för hållbarhetsarbetet sker i enlighet med vårt certifierade miljöledningssystem.


Samtliga anställda vid Chalmers tekniska högskola, studenter, samt samarbetspartner som företräder Chalmers, förutsätts ha kännedom om och aktivt handla och verka med utgångspunkt i Chalmers hållbarhetspolicy.

Fastställd av Chalmers rektor Karin Markides den 22 april 2015
Dnr C 2014-1637
Publicerad: on 27 dec 2017.