Chalmers rektor Stefan Bengtsson
​Chalmers rektor Stefan Bengtsson​

Vision, mål och strategier

 

Chalmers - för en hållbar framtid

Vi lever i en värld där förutsättningarna snabbt förändras. Trender kopplade till bland annat globalisering och digitalisering påverkar oss alla på genomgripande sätt. De stora utmaningar samhället står inför kräver samarbete över gränser av många olika slag. På Chalmers är vi väl rustade för detta, och det är utgångspunkten i det nya visions- och strategidokument som tagits fram för perioden 2016–2022 med utblick mot 2029. Där har vi förtydligat vårt uppdrag som tillsammans med vår vision, Chalmers – för en hållbar framtid, utgör grunden för vår verksamhet.

 ”Som tekniskt-naturvetenskapligt universitet är vårt uppdrag att skapa och sprida kunskap, kompetens och lösningar som alla har nytta av; såväl individ som samhälle. Utbildningar som förbereder våra studenter för framtiden, forskning på hög internationell nivå och en nära, öppen och genomtänkt samverkan med näringsliv och samhälle gör det möjligt. Som universitet och en erkänt attraktiv samarbetspartner kan vi tillsammans med andra göra verklig skillnad för en hållbar framtid.”

Vi vet vad vi vill, vi vet vad vi kan – jag är övertygad om att Chalmers med vårt nya visions- och strategiarbete som grund kommer att få en ännu viktigare roll i arbetet för en hållbar utveckling. 


Stefan Bengtsson, Rektor och vd
Juni 2016
 
Chalmers vision och strategier 2016-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioriterad verksamhetsutveckling

Varje år fastställs prioriterad verksamhetsutveckling, PVU. I dokumentet beskrivs vad som skall uppnås och prioriteras under den aktuella perioden. Tillsammans med visionsdokumentet är det Chalmers överordnande och styrande dokument. Ladda ner Prioriterad verksamhetsutveckling, PVU, som pdf​

Från vision till verklighet

Chalmers vision och strategier konkretiseras årligen i Prioriterad verksamhetsutveckling (PVU) och bryts därefter ner i handlingsplaner på olika organisatoriska enheter. Genom Chalmers medarbetare och studenter blir vision och mål verklighet.

Från Chalmers vision och strategier till medarbetare


Sidansvarig Publicerad: fr 26 mar 2021.