Miljöledningssystem på Chalmers


Chalmers driver ett offensivt hållbarhetsarbete med omfattande satsningar på utbildning och forskning för en hållbar framtid och ett aktivt internt miljöarbete. Ambitionen är att Chalmers campus ska vara bra föredömen med goda exempel som inspirerar såväl studenter och anställda, som besökare till en hållbar livsstil.

Tusentals studenter strömmar årligen genom Chalmers. De hållbarhetssatsningar studenterna får uppleva och vara delaktiga här kan de bära de med sig ut i arbetslivet och hem till sina familjer.

Vi strävar också efter att minska miljöbelastningen från vår dagliga verksamhet bland annat genom säker kemikaliehantering, källsortera och minska bilpendlingen till och från Chalmers.

Vi använder ett miljöledningssystem för att åstadkomma ständiga hållbarhetsförbättringar i allt från utbildning och forskning till den interna miljön. Sedan 2012 är vårt miljö- och hållbarhetsarbete certifierat enligt den internationella standarden ISO 14001 och granskas externt av Qvalify.

Läs gärna mer om vårt interna miljöledningsarbete på interna sidorna.


Publicerad: to 28 dec 2017.