ESD – Ett projekt för långsiktig förändring

År 2005 fastställde FN:s generalförsamling att 2005-2014 ska vara årtiondet för lärande för hållbar utveckling. I början av 2006 infördes ett tillägg i den svenska högskolelagen, som innebar att alla svenska högskolor och universitet skulle främja en hållbar utveckling i sin verksamhet. Samma år inleddes också Chalmers treåriga utvecklingsprojekt; ”Education for sustainable development - ESD”, efter beslut från Chalmers rektor.
Projektet leddes av professor John Holmberg och var kopplat till den Unesco-professur i lärande för hållbar utveckling han erhöll under samma år. Målet var att skapa en permanent organisation för att systematiskt främja lärande för hållbar utveckling på Chalmers. Att hållbar utveckling är en viktig fråga på Chalmers har inte bara burits fram av ESD-projektet utan framförallt har engagemanget från ledningen på Chalmers varit tydligt. Den starka visionen ”Chalmers - för en hållbar framtid” har både skänkt legitimitet till projektet och satt ribban högt. Det treåriga projektet har bidragit till att lärande för hållbar utveckling har fått en tydlig plats i såväl undervisning som forskning på Chalmers.
 
ESD-projektet arbetade bland annat med att integrera hållbar utveckling i Chalmers alla utbildningsprogram genom olika aktiviteter, för att inte enbart göra så att hållbar utveckling behandlas i en enskild, obligatorisk kurs. Aktiviteterna fokuserade på att skapa förändring av mer permanenta strukturer på Chalmers; dels av folk som är i systemet och dels på systemet självt istället för att enbart sträva efter att göra studenter mer medvetna och kunniga.
En övertygelse i projektet var att om förändring ska kunna ske på Chalmers måste kompetenser, attityder och själva systemet vara riktat mot den nya visionen. Det var viktigt att främja motivationen hos lärare och programansvariga för att processen skulle dra igång. För att starta lärandeprocesser hos lärare och programansvariga satsade man på coachande diskussioner och workshops.
Grundtanken med alla aktiviteter var att främja känslan av ansvar och initiativ på institutionerna och i programmen. Detta skulle ge effekter både direkt och på lång sikt. ESD-projektets arbete genomfördes i olika avgränsade delprojekt, med en ansvarig delprojektledare för varje. Där initierades arbete, utprovades metodik och identifierades kvalitetskriterier i syfte att etablera de stödjande strukturer som efter projektets tre år bildar en stabil bas för fortsatt utveckling av området.

Klicka på bilden för att ladda ned rapporten 
Klicka på bilden för att ladda ned rapporten 
Klicka på bilden för att ladda ned rapporten


Sidansvarig Publicerad: fr 11 mar 2016.