Syntolkning: Campus Lindholmen

Genie – jämställdhet för excellens

Med konkreta förändringar i kultur, system och processer, samt rekryteringar av toppforskare vill vi uppnå en jämn könsbalans inom fakulteten. Vi satsar 300 miljoner över tio år på jämställdhetsarbete för att höja högskolans vetenskapliga kvalité.

Bakgrund och motiv till Genie

I likhet med andra tekniska universitet har Chalm​​ers en mycket låg andel kvinnor i fakulteten. Forskning visar emellertid att en jämnare könsbalans leder till ökad vetenskaplig framgång och bättre arbetsmiljö, både för män och kvinnor. Som en strategi för att höja Chalmers excellens satsar Chalmers på att öka andelen kvinnor i fakulteten och skapa en mer jämställd miljö. 

Övergripande mål 

De övergripande målen med satsningen är att: 

  • ​öka andelen kvinnor inom fakulteten. 
  • undanröja strukturella och kulturella hinder som hämmar kvinnors karriärer. 
  • skapa en arbetsmiljö som är mångfaldig, inkluderande och som stödjer excellens inom forskning och undervisning.

Omfång 

Satsningen finansieras av Chalmersstiftelsen och har en budget på 300 miljoner kronor över tio år. Den startade 1 januari 2019 och pågår till och med år 2028. Så vitt Chalmers känner till är det den överlägset största enskilda investeringen i jämställdhet som något universitet hittills har gjort.

Innehåll

Satsningen, som har fått namnet Genie, Gender Initiative for Excellence, består huvudsakligen av två delar: konkreta och skräddarsydda åtgärder för en långsiktig kulturförändring vid institutionerna och direkt stöd för att öka antalet kvinnor i fakulteten.

Jämställdhetsarbetet

I arbetet ingår att analysera kultur, system och processer på varje institution. Statistik uppdelad på män och kvinnor kommer att användas för att identifiera och adressera snedvridningar. Genies ledning kommer att hjälpa varje institution att hitta de bästa skräddarsydda åtgärderna som ämnar bidra till att öka jämställdheten.

Öka andelen kvinnor

En avsevärd del av Genies budget kommer att gå till att rekrytera kvinnliga toppforskare. Förutom att stärka Chalmers med sin forskning kommer de även fungera som viktiga förebilder. Institutioner kan via prefekten komma med förslag på direktrekryteringar till Genies ledning.

Alla rekryteringar på Chalmers föregås i dag av konkreta insatser för att generera högkvalitativa och jämställda grupper av sökande.

Arbetet påbörjat

Projektet är igång från 1 januari 2019. I startfasen gjordes en genomlysning av institutionernas situationer och konkreta planer, och aktiviteter för kommande år togs fram. Det kommer regelbundet anordnas aktiviteter, till exempel seminarier, för att öka medvetenheten och kunskapen kring jämställdhetsfrågor på campus. Genie utlyser interna anslag för projekt som kopplar vetenskaplig excellens med jämställdhetsförbättrande, och Genie har också ett internationellt gästforskarprogram. 

Ledningsgrupp 
Pernilla Wittung-Stafshede, professor vid Biologi och bioteknik, ledare för Genie 
Mary Sheeran, professor vid Data och -informationsteknik, vice ledare för Genie 
Maria Saline, projektkoordinator

Styrgrupp
Stefan Bengtsson- Rektor och VD
Anders Johansson​​​, Fakultetsrådets representant, Vetenskapens kommunikation och lärande
Thomas Nilsson, prefekt, Fysik
Isak Stark, kårordförande, Chalmers studentkår 

Vill du veta mer om Genie eller har frågor? Du är alltid välkommen att kontakta oss personligen, eller via mejladressen genie@chalmers.se.

Mer om Genie

Genies rapporter om könsfördelningen på Chalmers

Genie sammanställer rapporter som visar fördelningen av män och kvinnor i olika anställningskategorier på Chalmers i stort och på institutionerna. Genie har också samlat in data om bland annat sjukdagar och lön uppdelat på män och kvinnor på samtliga institutioner. Poängen är att använda detta som utgångspunkt för att överblicka förändringar som sker under de kommande åren.

2018

Genie stöder Wise-WWACQT Mentorship Program

Mentorskapsprogrammet för WiSE-WWACQT vill ge stöd till kvinnliga doktorander och postdocs vid institutionen Elektroteknik eller WWACQT (Women in WACQT) genom mentorskap. Tanken med programmet är att erbjuda en personlig relation mellan juniora och seniora forskare från olika institutioner på Chalmers. Mentorskapsprogrammet kommer att ge möjlighet till att byta idéer, diskutera utmaningar, få karriärcoachning men ger också möjlighet att ta upp svårigheter och problem om dessa uppstår. Kontakta Susannah Carlsson, om du vill veta mer.

Artiklar om Genie på Chalmers ​webbplatser

Artiklar om framgångsrika kvinnliga forskare på Chalmers

Här uppmärksammar vi kvinnor som är framgångsrika forskare på Chalmers.

Om Genie i media

A large ‘discovery’ experiment: Gender Initiative for Excellence (Genie) at Chalmers University of Technology (Cambridge University Press, juni 2021)
Universities ramp up efforts to improve faculty gender balance and work climate in STEM​ (Physics Today, juli 2021)

"Vi ska inte längre vara sämst på jämställdhet"​ (Pernilla Wittung-Stafshede och Stefan Bengtsson, SvD Debatt, april 2019)

‘Largest investment by a university in gender equality (University World News, april 2019)

”Jag har inget annat val än att lyckas”​ (magasinet Filter, nr dec/jan 2018/2019, s 30–31; för prenumeranter)
​​​

Sidansvarig Publicerad: on 30 nov 2022.