Syntolkning: Sol genom lövverk på campus Johanneberg

Satsningar på jämställdhet

Chalmers grundläggande värderingar – kvalitet, öppenhet, delaktighet, respekt, mångfald – ska genomsyra hela vår verksamhet, från föreningslivet inom Chalmers studentkår till våra forskningssamarbeten med externa parter.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för att Chalmers ska vara en bra arbetsplats och studiemiljö och utvecklas som teknisk högskola. Jämställdhet handlar om attityder och värderingar men också om könsfördelning och löner.
 
Jämställdhetsarbetet på Chalmers inriktas både på strategiska frågor och förebyggande arbete men också på att reda ut trakasserier och konflikter och på att skapa goda förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö. 

Några av satsningarna på jämställdhet presenteras nedan.​​

Sidansvarig Publicerad: må 31 jan 2022.