Globala målen

​Här kan du läsa hur Chalmers forskning, utbildning och nyttiggörande bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Exemplen som lyfts fram på sidorna nedan är endast en liten del av all den forskning med hållbarhetsmål som bedrivs på Chalmers. Sök i Chalmers publikationsdatabas research.chalmers.se om du letar efter något specifikt.

Chalmers bedriver även ett kraftfullt arbete avseende verksamhetens hållbarhetsavtryck, det vill säga medarbetarnas flygresor, inköp, avfallshantering samt arbetsmiljö och jämställdhet med mera. Mer om det kan du läsa i Chalmers hållbarhetsredovisning >

För att kartlägga hur vår verksamhet, forskning, utbildning med mera förhåller sig till FN:s globala hållbarhetsmål använder vi oss av IT-verktyget SDG Impact Assessment tool​. Verktyget är framtaget av GMV, i samverkan mellan Göteborgs universitet och Chalmers, och fritt tillgängligt för alla.

Sidansvarig Publicerad: fr 11 sep 2020.