Människan i fokus

Anmäl dig här: 

http://www.hdagen2013.axaco.se

8 november öppnar vi portarna för vårt tredje The Chalmers Day for a Sustainable Future. En dag för alla på Chalmers. 

Med årets tema Människan i fokus kommer vi att belysa teknik som möjliggörare, men också diskutera och reflektera kring samhällskonsekvenser och etiska frågor kopplade till Chalmers och ingenjörens ansvar.

​Huvudprogram The Chalmers Day for a Sustainable Future​

Plats: RunAn, Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1
Konferencier: Philip Wramsby

8:00-8:30
Registrering

8:30-8:40
Välkomna
Karin Markides & John Holmberg

8:40-9:30
Martin Schibbye

9:30-10:15
Möjligheter vs integritet – vilket ansvar har ingenjörer för den teknik de utvecklar?
(panelsamtal)

Tekniska lösningar som tas fram för att underlätta för människor kan också vara ett hot mot deras integritet. De medverkande möts i ett samtal där de, utifrån sina områden och erfarenheter, talar om möjligheter, risker, integritet, personliga rättigheter och ingenjörens ansvar.

Medverkande: Jan Smith (intro), Bengt-Arne Sjöqvist, Fredrik Karlsson, Örjan Söderberg, Anna Stenberg
Samtalsledare: Peter Johansson

10:15-10:45
Fika

10:45-11:00
Conceptual maps – vad är hållbarhet för dig?

Övningen leds av Björn Johansson, Sara Palander och Nina Silow

11:00-12:00
Vad menar Chalmers med en hållbar framtid?

Ställ din fråga om visionen och hållbar utveckling till Chalmers ledning.

Medverkande: Karin Markides, Mats Viberg, Lars Börjesson, John Holmberg, Maria Knutson-Wedel.
Samtalsledare: Amanda Stehn och Suvi Panas

12:00-13:00
Lunch

13:00-13:55 
Hälsa, välbefinnande och hållbar utveckling

Introduktion
Jonas Nässén

Arkitektur som medicin – ljus och gräs minskar tvångsomhändertagande inom psykiatrin.
Stefan Lundin

Broken heart syndrome – hjärtat kan faktiskt gå sönder av olycklig kärlek, eller mobbning på arbetsplatsen
Elmir Omerovic

Jämställdhet - en förutsättning för hållbar utveckling
Stefan Bengtsson

13:55-14:30
Framtidens trafiksäkerhet - med människan eller tekniken i fokus?

Medverkande: Anna Nilsson-Ehle, Ola Boström, representant Trafikverket.
Samtalsledare: Marie Thynell.

14:30-15:00
Fika

15:00-15:25
The value of an Infrastructure – how to construct and build, but also the management of it.

Introduction 
Stefan Forsaeus Nilsson 

Norwegian Coastal Highway Route E39 
Olav Ellevset 

Geotechnical challenges in extreme conditions
Minna Karstunen

15:25-16:00 
Grafen 

Vad är grafen?
Mikael Fogelström 

Grafen och teknikutvecklingens möjligheter och risker. 
Medverkande: Mikael Fogelström, Björn Sandén, Petra Andersson

16:00-16:20

Clowner utan gränser

Leken och humorns betydelse för barn som som lever under krig, flykt och svält
Jennifer Vidmo, generalsekretetare


Med reservation för förändringar
​​