Chalmers för en hållbar framtid

Chalmers roll i hållbar utveckling


På Chalmers har vi alltid haft en idé, om att hållbar utveckling berör alla. Ska vi klara av att inom några årtionden bygga ett samhälle som kan ge välbefinnande för 10 miljarder människor, är inte en framkomlig väg att låsa in hållbar utveckling i enskilda delar av universitetet, som ett utbildningsprogram eller institution.

Vårt ställningstagande har istället varit att låta vår vision Chalmers för en hållbar framtid genomsyra all vår verksamhet; från grund- och forskarutbildning, forskning, innovation och samverkan, till campusutveckling och intern miljö. Sedan snart trettio år tillbaka har alla våra studenter läst en kurs i miljö och hållbar utveckling och haft möjligheten att avsluta sina studier med en hållbarhetsprofil. Och genom våra åtta styrkeområden, vilka alla har hållbar utveckling som drivkraft, samlar vi kompetens och kraft för att tillsammans med övriga aktörer i samhället ta oss an de stora och komplexa samhällsutmaningar som vi står inför.

Som universitet fyller vi speciellt två viktiga roller. Dels är det få institutioner i samhället, som har lika långa tidsperspektiv som universiteten. Där har vi, till exempel genom grundforskningen, ett ansvar att nyfiket söka in i det okända, för att eventuellt hitta någonting banbrytande som kan bli avgörande. Men den viktigaste rollen vi som universitet har, är att bygga förmåga hos våra studenter, för att vi ska ha de bästa förutsättningarna att klara omställningen under de kommande femtio åren, när de kommer vara yrkesverksamma.

Den omställning vi står inför, kan jämföras med omställningen som ägde rum när jordbrukssamhället utvecklades till industrisamhället. Nu måste industrisamhället utvecklas till något som är mycket mer effektivt och tillgodose mänskliga behov med betydligt mindre miljöpåverkan. Där har universiteten och den enskilde ingenjören ett ansvar. Dels i att se hur teknik kan vara en möjliggörare, men också för att reflektera över samhällskonsekvenser och etiska frågor relaterade till teknikutvecklingen i en global värld.

Chalmers är en pionjär i hur ett universitet kan ta sig an och arbeta med, men också ta ansvar för, en hållbar utveckling. För att fortsätta upprätthålla en hög ambitionsnivå och vara en föregångare, krävs både mod och kraft. Vi behöver alla hålla frågan levande: vilka förutsättningar och förmågor behöver jag utveckla för att bättre kunna bidra till en hållbar framtid? ​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: fr 26 jun 2020.