Vårdens lokaler och Projektledning för utveckling av vårdens lokaler

Vidareutbildningskurser genomförda av CVA, Forum vårdbyggnad och PTS

Våren 2016 genomför återigen CVA, Forum vårdbyggnad och PTS kurserna Vårdens lokaler samt Projektledning för utveckling av vårdens lokaler! De bygger vidare på förra årets kurser som genomfördes med 45 deltagare. Kursutvärderingarna därifrån var genomgående mycket positiva. Dessutom bidrog deltagarna aktivt med förslag på ytterligare förbättringar. Dessa har inarbetats i 2016 års kurser.

•    Kurserna genomförs parallellt och delvis integrerade. De innefattar fortfarande 20 arbetsdagar men tiden på plats i Göteborg har ökat från 12 till 14 dagar.

•    För att ytterligare främja nätverksbyggande under och efter kurserna kommer internatformen att få större tyngdpunkt. Kurslokaler är även denna gång i det mycket uppskattade Chalmerska huset men vi kommer även att ha tillgång till lokaler där under kvällstid för grupparbete, samvaro mm.

•    För att effektivisera inlärningen kommer föreläsningar, diskussioner och reflektion att varvas mer. Antalet föreläsningar minskas och istället arbetar vi med representativa fördjupningar kring utvalda typer av enheter. Dessa genomförs som ”Case-studier” där representanter för olika kompetenser belyser erfarenheter från genomförda projekt.

•    Behovet av kunskap om att driva och delta i komplexa projekt var mycket stort. Det innebär att ”Live Project” – övningar, designdialoger och dynamiska planeringsmetoder får större utrymme i båda kurserna.

Kurserna genomförs i Göteborg

Modul 1: 9-11 februari
Modul 2: 15-18 mars
Modul 3: 19-22 april
Modul 4: 24-26 maj


Vårdens lokaler

Flyer | Schema | Anmälan


Projektledning för utveckling av vårdens lokaler

Flyer | Schema | Anmälan


Kategori
Plats: Chalmerska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Tid: 2016-02-09 08:00
Sluttid: 2016-05-26 15:00

Publicerad: fr 09 okt 2015. Ändrad: on 16 dec 2015