Thursday seminar this week - Alkemi, kemi och de kemiska elementen

​Speaker: Dr. Hjalmar Fors from the Office for History of Science, Uppsala University
​Abstract:
Alkemi brukar ofta avfärdas som oförnuft. Det har sagts att dess mål var omöjliga, och dess utövare galna. Kemin, däremot, sade man, framträdde på 1700-talet och var en rationell vetenskap. Men var det så? Föredraget ger en överblick över alkemin och kemin som de bedrevs från 1500-talet till 1700-talets slut. Tvärtemot vad som ofta hävdats var (och är) kontinuiteten mellan alkemi och kemi mycket stor. I föredraget lyfts 1700-talets upptäckter av nya metaller fram som en viktig anledning till att många vetenskapsutövare övergav den transmutativa alkemins idevärld och centrala praktik: guldmakeriet. Istället fick kemin en mer analytisk inriktning, som kom tillsammans med en förändring i synen på enkla kemiska substanser. Noggrant laboratoriearbete i en delvis alkemisk tradition hade dock en stor betydelse för (al-)kemisternas nyorientering, och omvärdering av sin egen vetenskap på 1700-talet.

NOTE: The seminar will be held in Swedish!

Host: the Swedish Chemical Society - Gothenburg Branch   

Welcome!
More information
Kategori
Plats: KC lecture hall, Chemistry building, Chalmers/Gothenburg University, Kemigården 4
Tid: 2012-11-29 12:00
Sluttid: 2012-11-29 13:00

Publicerad: to 29 nov 2012.