akcg (anna kindgren och carina gunnars) : 1% Kärlek?

​Hur manifesterar sig nyliberala strategier i vårdens rum? Hur framkallas bilden av ett vårdande utan stat och offentlig insyn? CVA's seminarieserie 2013. 25 februari 2013 kl.13 i rum 2206.
​Det transparenta i kontrast till integritetskränkanden i slutna rum. Det allseende ögat, ett
panopticon där vi syns och där alla ser allt, Big Brother är du...själv.


Vi skulle vilja att alla läser kapitlet "Man ser allt men syns inte" sid 27 - 30 i love and devotions (ingrid eriksson, carina gunnars, karin johnson, anna kindgren) bok "1% love and devotion på Ulleråkers sjukhus" (se www.chalmers.se/arch/SV/samverkan/centrum-for-vard).

Det vore också bra om alla kunde lyssna på dokumentärens båda delar, "Den fastspända flickan" .
 

Del:1 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=909&grupp=17557&artikel=5400735>
Del 2 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/142476?programid=909

CVA's seminarieserie 2013 tar avstamp i Olafur Eliassons text "Models are real". Utgångspunkten är att modeller och modellering inte bara är en central del av arkitektarbetet utan även en viktig del av hur vi enskilt och gemensamt prövar oss fram till olika sätt att organisera, genomföra och utveckla verksamheter, exempelvis inom vården. Men vad är det som modelleras? På vilket sätt? Vilka är det som modellerar? Vad kan vi lära av olika modeller? Hur kan vi arbeta vidare? Till årets första seminarium har vi bjudit in akgc (anna kindgren och carina gunnars) två konstnärer som i olika projekt rört sig i gränslandet mellan konst, arkitektur, institutionalisering, vård och hälsa.
M_A_R_I.pdf
Kategori Seminarium
Plats: Rum 2206, Chalmers Arkitektur, Sven Hultins gata 6, Göteborg.
Tid: 2013-02-25 13:00
Sluttid: 2013-02-25 16:00

Publicerad: må 11 feb 2013.