Möte i Stads- och regionutvecklingsutskottet

​Stads- och regionutvecklingsutskottet har till uppgift att utveckla styrnings- och ledningsprocesser för den växande staden.
​Detta uppnås genom att medverka i kunskapsbildningen och lyfta frågor i samhällsdebatten på ett sådant sätt att det bidrar till en positiv stads- och regionutveckling.
Kontaktuppgifter
Bengt Christensson
Kategori Möte
Plats:
Tid: 2013-02-22 13:30
Sluttid: 2013-02-22 15:30