Rektorer genom åren

Syntolkning: Porträttbild Stefan Bengtsson
2015–
Stefan Bengts​son​​
Stefan Bengtsson är rektor och VD för Chalmers sedan augusti 2015. Han är professor i fasta tillståndets elektronik. Stefan Bengtssons forskningsfält är mikro- och nanoelektronik, särskilt kiselbaserade material och komponenter. Han har publicerad mer än 100 arbeten i internationella tidskrifter och konferenser. Utöver anställningar vid Chalmers har han varit anställd vid Malmö högskola och varit gästprofessor vid Institute National Polytechnique i Grenoble.
2006–2015
Karin Markides​
Karin Markides var rektor och VD för Chalmers 2006–2015. Hon är professor i analytisk kemi och har tidigare undervisat och forskat vid Stockholms universitet och Uppsala universitet samt vid Brigham Young University, USA. Hon har även varit gästprofessor vid Stanford University. Karin Markides är ledamot av kemiklassen i Kungl. Vetenskapsakademien sedan 1999 och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien sedan 1992. Hon belönades med Chalmersmedaljen 2017.
 
 


Syntolkning: porträttmålning av Jan-Eric Sundgren
1998–2006
Jan-Eric Sun​dgren
Jan-Eric Sundgren var rektor för Chalmers 1998–2006. Han är professor i tunnfilmsfysik och har tidigare arbetat vid Linköping Universitet och University of Illinois, USA. Jan-Eric Sundgren har varit huvudsekreterare i Teknikvetenskapliga forskningsrådet, TFR, och varit verksam inom Naturvetenskapliga forskningsrådet, NFR. Han erhöll Jacob Wallenbergs stipendium 1984, och 1995 mottog han the John Thornton memorial award.
​​
Syntolkning: porträtt av Bernt Rönnäng
1998–2004 (Chalmers Lindholmen högskola AB)
Bernt Rönnäng

Bernt Rönnäng var rektor för Chalmers Lindholmen högskola 1998–2004, och bidrog till uppbyggnaden av Lindholmen Science Park. Han disputerade inom radioastronomi och elektromagnetisk vågteori. 1977 blev han professor i radioelektronisk systemteknik vid Onsala rymdobservatorium och 1993 blev han vicerektor med ansvar för högskolans forskarutbildning och forskning. Bernt Rönnäng belönades med Chalmersmedaljen 2005.​ 

Syntolkning: porträttmålning av Anders Sjöberg
1989–1998
Anders Sjöberg

Anders Sjöberg var rektor för Chalmers 1989–1998 och är professor i vattenbyggnad. Han avlade sin civilingenjörsexamen vid Chalmers och blev professor 1978. Han invaldes som ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien 1990. Efter sin tid som rektor på Chalmers var han styrelseordförande för Chalmers Lindholmen. Chalmersska Ingenjörsföreningen tilldelade honom Gustaf Dalénmedaljen år 2000 och han belönades med Chalmersmedaljen 2001.
Syntolkning: porträttmålning av Sven Olving
1974–1989
Sven Olving
Sven Olving var rektor för Chalmers 1974–1989 och var professor i elektronfysik II. Innan sin tid som rektor var han prorektor för Chalmers 1966–1974. Han har även varit verksam vid Cornell University, USA. Sven Olving invaldes som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg och av Sigma Xi i USA. Han fick Göteborgs stads förtjänsttecken 1991.
Syntolkning: porträttmålning av Nils Gralén
1966–1974
Nils Gralén
Nils Gralén var rektor för Chalmers 1966–1974. Han disputerade vid Uppsala universitet och var professor i textilkemi vid Chalmers 1948–1977, han var även prorektor vid Chalmers från 1958 fram tills att han tillträdde som rektor. Från starten 1944 till 1966 var han föreståndare för Svenska Textilforskningsinstitutet. Nils Gralén blev ledamot av Vetenskapsakademien och invaldes i Ingenjörsvetenskapsakademien, där han även var preses 1980–1982. Syntolkning: porträttmålning av Lennart Rönnmark
1958–1966
Lennart Rönnmark
Lennart Rönnmark var rektor för Chalmers 1958–1966. Han var professor i byggnadsekonomi och byggnadsorganisation vid Chalmers 1952–1974 (tf. 1951). Han invaldes som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg där han även var ordförande 1981–1982. Lennart Rönnmark var styrelseledamot i Svenska Textilforskningsinstitutet och ordförande i Svenska Silikatforskningsinstitutet.Syntolkning: porträttmålning av Gustav Hössjer
1943–1958
Gustav Hössjer
Gustav Hössjer var rektor för Chalmers 1943–1958. Han var professor i matematik på Chalmers 1936–1963. Gustav Hössjer var tidigare docent vid Lunds universitet samt lektor vid Flickläroverket i Malmö. Hössjer invaldes som ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg 1937, blev ledamot av Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala och ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.  
Syntolkning: porträttmålning av Sven Hultin
1934–1943
Sven​ Hultin
Sven Hultin var rektor för Chalmers 1933–1943. Han var professor i väg- och vattenbyggnadslära samt i byggnadsstatik. Han var ordförande i styrelserna för Svenska textilforskningsinstitutet och för Svenska institutet för konserveringsforskning. Sven Hultin blev även ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg och av Ingenjörsvetenskapsakademien. Han blev utsedd till kommendör av Kungl. Nordstjärneorden samt kommendör av Kungl. Vasaorden. 


Syntolkning: porträttmålning av Hugo Grauers
1913–1933
Hugo Grauers
Hugo Grauers var rektor för Chalmers 1913–1933. Han var professor i mekanik och matematik vid Chalmers. Han var tidigare även lektor vid Norrköpings Tekniska Elementarskola. Grauers var ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg 1910, kommendör av andra klass av Nordstjärneorden och kommendör av andra klass av Vasaorden. Hugo Grauers Gata i stadsdelen Johanneberg i Göteborg är uppkallad efter Grauers.
Mer information​


Syntolkning: porträttmålning av August Wijkander
1881–1913
August Wijkand​er
August Wijkander var rektor för Chalmers 1881–1913. Han var professor i fysik och skrev flera avhandlingar över astronomiska, meteorologiska och jordmagnetiska ämnen. Han var föreståndare för Chalmerska slöjdskolan och vid dess ombildning till Chalmers tekniska institut blev han dess förste rektor. Han var tidigare docent i fysik och meteorologi vid Lunds universitet. Han var ledamot av Fysiografiska sällskapet i Lund och Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg.


Syntolkning: porträttmålning av Eduard von Schoultz
1852–1881
Eduard von Schoultz
Eduard von Schoultz var rektor för Chalmers 1852–1881. Han var lärare i fysik vid Chalmerska slöjdskolan 1849–1881 och erhöll professorstitel 1862. Han var ordförande för Göteborgs slöjdförening samt ordförande i styrelsen för Göteborgs arbetareförening. Eduard von Schoultz blev föreståndare vid Chalmers efter att ha varit verksam inom det militära, bland annat som informationsofficer vid Göta artilleriregemente.Syntolkning: porträttmålning av Carl Palmstedt
1829–1852
Carl P​almstedt
Carl Palmstedt var rektor för Chalmers 1829–1852. Han var professor i kemi och undervisade i kemi och fysik samt i kemisk och mekanisk teknologi. Han organiserade och var fram till 1852 Chalmerska slöjdskolans förste rektor. Palmstedt fick motta Vasaordens kommendörskraschan 1: a klass 1859, riddarstjärnorna av Nordstjärne- och norska S:t Olafsordnarna, officerstecknet av den franska Hederslegionen samt Kungl. Maj:ts guldmedalj för medborgerlig förtjänst.​
​​

Sidansvarig Publicerad: må 26 aug 2019.