HistoriaSuperkargören William Chalmers (1748–1811) hade skapat en större förmögenhet i Svenska Ostindiska kompaniets handel med bl a Kina, under senare delen av 1700-talet. Influerad av frimurarebrodern Pehr Dubb testamenterade han all sin kvarlåtenskap till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg samt till inrättandet av en industriskola för fattiga barn som lärt sig skriva och läsa. "Chalmersska Slöjdskolan", som invigdes i Göteborg den 5 november 1829, blev upphovet till dagens tekniska högskola.

Emblemet Avancez bildar tillsammans med logotypen, högskolans varumärke. Emblemet har sitt ursprung i donatorn William Chalmers sigill.

Chalmers historia har tecknats vid flera olika tillfällen, främst i samband med jubiléer. I April 1998, 250 år efter William Chalmers födelse, skrevs en kortfattad tillbakablick ända till Chalmersska Slöjdskolans start.
Denna skrift, författad av Jan Hult, ställer utvecklingen på Chalmers i relation till händelser i omvärlden.

Utdrag ur skriften finns att läsa här

Sidansvarig Publicerad: on 25 maj 2022.