Transporter och resor

​Cirka tio tusen personer tar sig dagligen till och från våra campus. På Chalmers arbetar vi aktivt för att få våra transporter och tjänsteresor så effektiva som möjligt, vilket styrs i Chalmers resepolicy. Vi främjar även anställda och studenters möjlighet att på ett hållbart sätt resa till och från sin arbetsplats.

Chalmers anställda reser mycket i tjänsten med både flyg, tåg, buss, bil och båt. Chalmers har ramavtal med SJ och Egencia, vilka oftast anlitas vid köp av tjänsteresor. Chalmers köper resor för över tjugo miljoner kronor årligen. Huvuddelen av resorna bokas hos Egencia. Antal heltidsanställda är taget från Chalmers årsredovisning för 2015, där antal anställda är omräknat till antal heltidsanställda.


Resestatistik från SJ visar att under 2015 gjordes 6530 tågresor, antal tågresor per heltidsanställd var 2,1. Den sammanlagda sträckan som gjordes med tåg var 2 360 599 kilometer vilket motsvarar 4,96 kilo koldioxidutsläpp. Om samma sträcka hade erlagts med flyg hade koldioxidutsläppen istället varit 239 550 kilo.Chalmers löne- och reseräkningssystem hanterar bland annat de anställdas resor med egen bil i tjänsten. I enlighet med Chalmers hållbarhetspolicy och resepolicy ska även den egna bilen som används i tjänsten uppfylla Chalmers krav på miljö och säkerhet.Publicerad: fr 29 jul 2016.