Jämställdhet

​Under 2015 intensifierades Chalmers utvecklingsarbete kopplat till både ledarskap och medarbetarskap. Inte minst införande av den nya fakultetsmodellen under de kommande åren kräver att vi fortsätter att arbeta med att utveckla Chalmers som en väl fungerande och utvecklande arbetsplats. Vi har utmaningar i balansen mellan antalet män och kvinnor på högre akademiska tjänster – denna obalans är identifierad som en stor risk för Chalmers och kommer att vara i fokus under de kommande åren. Nedan visas könsfördelningen för de tio vanligaste tjänsterna på Chalmers. Här syns trenderna de senaste fem åren och vilka befattningar som rör sig mot en jämnare könsfördelning. Trenderna är positiva utom för doktorer och projektassistenter. Den enda befattning som ligger inom 40/60-spannet är projektledare.
Publicerad: fr 29 jul 2016.