Jämlikhet

​Under de senaste fem åren (2010-2015) har andelen anställda som upplevt diskriminering eller kränkande särbehandling minskat från 9 procent till 4  procent. Snittet för högskolor i Sverige är 7 procent. Chalmers har därmed uppnått sin målsättning, som var att halvera den ursprungliga siffran. Bland diskrimineringsgrunderna finns dock fortsatt kön, etnicitet, sexuell läggning och ålder nämnda i kommentarerna i medarbetarenkäten. Andelen medarbetare som anger att de utsatts för sexuella trakasserier var vid mätningen 1 procent.

Publicerad: fr 29 jul 2016.