Farligt avfall

​Chalmers genererar farligt avfall som det är viktigt att ta hand om på ett så bra sätt som möjligt. På Chalmers är det flera aktörer som har i uppdrag att samla in och omhänderta det farliga avfall som uppstår. Det kemikalieavfall som uppstår samlas in och omhändertas av Stena Recycling, medan elektronikavfall samlas in och omhändertas av Allfrakt. Med de rutiner som är framtagna ska hanteringen av det avfall som uppstår vara så säker som möjligt och stötta vår verksamhet i att uppfylla de lagkrav som finns inom området.

Nedan visas den mängd farligt avfall i kilo som samlats in och omhändertagits av Allfrakt under 2015.Den andra fraktionen inom farligt avfall är elektronikavfall. I grafen nedan jämförs mängden insamlat och omhändertaget avfall för åren 2013, 2014 och 2015. Den goda sorteringen har fortsatt, med en något minskad mängd elektronikskrot eftersom gammalt liggande elektronikskrot blivit utsorterat året innan.Publicerad: fr 29 jul 2016.