Energi

​Chalmers tekniska högskola hyr lokaler för sin verksamhet av två fastighetsbolag: Chalmersfastigheter (CF) och Akademiska Hus Väst (AHV). Då flera fastigheter delas med externa verksamheter har vissa byggnader uteslutits från beräkningarna av Chalmers totala energianvändning.

Energistatistiken kommer från respektive fastighetsbolag och bygger på fakturor och avläsning av respektive fastighets elmätare. I de fall där tillförlitliga undermätare saknas har en fördelningsnyckel använts. Den totala energianvändningen för Chalmers tekniska högskola på campus Johanneberg och Lindholmen uppgick 2015 till nästan 70 000 MWh per år.

 

Publicerad: fr 29 jul 2016.