Hållbarhetsindex

Nedan visas Chalmers hållbarhetsindex med hänvisningar till respektive sida i årsberättelsen för 2015, alternativt vilket webbdokument den relevanta informationen återfinns i.


Sida i årsberättelse/redovisning 2015 Webbdokument

​Styrning och organisation

Värdegrund ​- ​CHF
Vision ​- ​CHF
Målbild
​- ​CHF
Hållbarhetsmål ​- ​C
​Rektor om hållbar utveckling ​3-7 ​-
Styrelse ​38 ​C
Ledning och organisation​ ​7 ​C
Hållbarhetsorganisation ​33 ​C
Ledningssystem för hållbarhetsarbetet ​33 ​C
Riskhantering​ ​33, 41
HR

​Ekonomiskt ansvarstagande

Ekonomisk redovisning ​39
-​
Kapitalförvaltning ​58 C​
​Divestering ​- HR​
Statliga bidrag​ ​18, 21, 58
​HR
Finansiärer​ ​22
​HR
​Gåvor och donationer ​60
​-

​Socialt ansvarstagande

Personalpolitik ​6, 30-33
​C
Arbetsmiljö ​17, 30-33 ​HR, AoJ
​Jämlikhet ​25, 30-33
​HR, AoJ
Open access policy 22 C​
​Jämställdhet ​25, 30-33
​HR, AoJ
​Personalutveckling ​30-33 ​HR
Kollektivavtal ​- ​HR
​Medarbetarundersökning ​6, 25, 33 -​

​Ekologiskt ansvarstagande

Miljö- och hållbarhetspolicy ​30 C​
​Kemikaliehantering ​- ​HR
Avfallshantering ​9 ​HR
Energianvändning ​- ​HR
Transport​ ​48, 66 ​HR
​Biologisk mångfald ​- ​HR
​Anmälan och tillstånd ​42
​-​Etiskt ansvarstagande

Verksamhetsetiska kommittén ​- ​C
Etisk policy för Chalmers ​30 ​C

​Utbildning

Hållbarhetsutbildning ​- HR​
​Internationalisering ​17
-​
​Hållbarhetsambassadörer ​33 ​-
​Forskarutbildning inom hållbarhet ​21-23
​-

​Forskning

Anslagsgivare ​11, 21, 27, 60, ​-
Publicering 10, 22, 40-41 -​
Hållbarhetsforskning ​33
​HR
Institutionernas bidrag till hållbar utveckling ​34 -​

​Nyttiggörande

Hållbarhetsbedömning av projekt ​33 ​-
​Nyttiggörande inom hållbar utveckling ​27-29 ​-
​Publika arrangemang - ​-
​Hållbarhetssamverkan ​- ​-


Styrekområdenas bidrag till hållbar utveckling


10-11

-​ 

Publicerad: fr 29 jul 2016. Ändrad: fr 26 aug 2016