Hållbarhetsforskningsrapport

Utbildning, forskning och nyttiggörande är Chalmers viktigaste bidrag till ett hållbart samhälle. Här pågår många forskningsprojekt med koppling till hållbar utveckling det vill säga projekt som anknyter till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vid Chalmers finns flera institutioner med tyngdpunkt på frågor direkt kopplade till hållbar utveckling men bredden i frågeställningarna gör att nästan alla på Chalmers i någon omfattning har en koppling till samhällsutmaningar, miljö och utveckling.

Chalmers miljösamordnare har i samarbete med institutionernas certifieringsrepresentanter och kontaktpersoner för forskningsprojekt sammanställt en rapport med pågående projekt inom hållbar utveckling. Den ger en relativt god överblick av Chalmers forskning inom området och används bland annat för att utvärdera Chalmers hållbarhetsmål rörande forskning.

År 2016 pågick 464 projekt, flest forskningsprojekt finns vid institutionerna Biologi och bioteknik, Energi och miljö samt Produkt- och produktionsutveckling.

Läs hållbarhetsforskningsrapporten för år 2016 (pdf)

Publicerad: fr 29 jul 2016. Ändrad: to 15 jun 2017