Hållbarhetsforskningsrapport

​Utbildning, forskning och nyttiggörande är Chalmers viktigaste bidrag till ett hållbart samhälle. Här pågår många forskningsprojekt med koppling till hållbar utveckling det vill säga projekt som anknyter till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Vid Chalmers finns flera institutioner med tyngdpunkt på frågor direkt kopplade till hållbar utveckling men bredden i frågeställningarna gör att nästan alla på Chalmers i någon omfattning har en koppling till samhällsutmaningar, miljö och utveckling.

Chalmers miljösamordnare har i samarbete med institutionernas certifieringsrepresentanter och kontaktpersoner för forskningsprojekt sammanställt en rapport med pågående projekt inom hållbar utveckling. Den ger en relativt god överblick av Chalmers forskning inom området och används bland annat för att utvärdera Chalmers hållbarhetsmål rörande forskning.

År 2015 pågick 571 projekt vilket kan jämföras med 652 projekt året innan, att antalet projekt har minskat beror på att alla institutioner inte hade möjlighet att komplettera årets rapport. Flest forskningsprojekt finns vid institutionerna Biologi och bioteknik, Bygg- och miljöteknik samt Produkt- och produktionsutveckling.

Läs hållbarhetsforskningsrapporten för 2015 (pdf). På Chalmers intranät, Insidan, finns rapporter från tidigare år.

Publicerad: fr 29 jul 2016.