Chalmers ledningsgrupp

Chalmers ledningsgrupp 2016

Hållbarhetsredovisning

Här hittar du Chalmers hållbarhetsredovisning. Vår vision, Chalmers - för en hållbar framtid, definierar vårt viktigaste fokus – en levande och angelägen framtidsbild med hela mänskligheten i vågskålen. Med denna vision vill vi på ett engagerat, innovativt och banbrytande sätt möta människans behov av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Chalmers är en aktiv och engagerad samhällsaktör. Vi driver viktiga frågor framåt och tar ansvar för områden där vi kan bidra, eller där vi som oberoende aktör har en särskild roll. Vi arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald när vi rekryterar personal och studenter. En bredare bas ger oss möjlighet att nå högre kvalitet i vår verksamhet.

Chalmers hållbarhetsredovisning har i år kopplats till de globala målen (Sustainable Development Goals, SDGs). Genom att länka verksamheten till målen ges en inblick i hur Chalmers bidrar till en hållbar framtid. Den tidigare indelningen gällande ekologiskt, ekonomiskt och socialt ansvarstagande har fått ett bredare spektra i och med länken till de globala målen. Den information som redovisas i hållbarhetsredovisningen är ett urval av den forskning, utbildning och nyttiggörande som bedrivs på Chalmers.

Ytterligare information om Chalmers arbete med visionen hittar du i Chalmers årsberättelse 2016 samt under rubriken Chalmers för en hållbar framtid här på webben. Chalmers har valt att publicera sin hållbarhetsredovisning för 2016 helt digitalt. Kopplat till hållbarhetsredovisningen finns även Hållbarhetsstatistik för områden som anses viktiga för Chalmers hållbarhetsarbete.

Publicerad: on 21 jan 2015. Ändrad: to 28 dec 2017