Hållbarhetsstatistik

​Nedan presenteras hållbarhetsstatistik för några av de områden där Chalmers bedriver ett systematiskt hållbarhetsarbete. Chalmers är certifierade enligt ISO 14001 och vi arbetar med att ständigt förbättra och utvärdera vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Tillsammans med våra fastighetsägare strävar vi efter en effektiv energianvändning samt att det avfall som uppstår tas om hand på ett korrekt sätt. På Chalmers hanteras även en stor mängd kemikalier vilka registreras i kemikaliehanteringssystemet KLARA för att säkerställa rätt hantering. Statistik gällande arbetsmiljö, jämlikhet och jämställdhet återfinns även i Handlingsplan för arbetsmiljö och jämlikhet på Chalmers.

Publicerad: to 28 feb 2019.