Solceller på campus Johanneberg

Hållbarhetsrapport och statistik

Chalmers tekniska högskola AB ska enligt årsredovisningslagen varje år göra en hållbarhetsrapport. Rapporten ingår som en egen del i en trycksak som även innehåller årsberättelse och årsredovisning för Chalmers tekniska högskola AB samt årsredovisning för koncernmodern Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. I hållbarhetsrapporten redovisas verksamhetens hållbarhetsavtryck. Här finns exempelvis uppgifter om energiförbrukning och utsläpp från tjänsteresor, farligt avfall, arbetsmiljö och liknande.​


Chalmers hållbarhetsrapport 2019​

Chalmers hållbarhetsrapport 2018​​

Chalmers hållbarhetsrapport 2017 ​


Sidansvarig Publicerad: to 18 jun 2020.