Kontakt och bokning

 

                              
Daniel Rydståle                                                                Heidi Holst
Bokning- och driftschef                                                    Intendent
031-772 6282                                                                    031-772 6281
daniel.rydstale@chalmersskahuset.se                       heidi.holst@chalmersskahuset.se

 

 

Bokning:

bokning@chalmersskahuset.se eller 031-772 6280