Övriga donatorer


Pro Suecia Foundation

Tillsammans med sin man Bernard Osher är Barbro Osher en av de största donatorerna i USA. Barbro företräder stiftelsen Pro Suecia Foundation som 2007 skänkte en miljon dollar, motsvarande cirka sex miljoner svenska kronor, till Chalmers för att ge forskare möjlighet att besöka universitet i Kalifornien och uppmuntra till större utbyte mellan lärosätena.

Läs mer om Barbro Oshers Pro Suecia Foundation>>

Publicerad: må 21 jan 2013. Ändrad: må 18 jan 2016