Livsvetenskaper och teknik

Enligt många internationella rapporter har antalet personer över 65 år ökat under de senaste 50 åren, mer än någonsin, och kommer fortsättningsvis öka dramatiskt. Tyvärr kommer detta leda till en stegring av åldersrelaterade sjukdomar såsom cancer och neurodegeneration. Men idag är potentialen att förstå den mänskliga kroppen på molekylär nivå större någonsin.

Genom att integrera biologi och teknik kan biologiska gåtor som rör hälsa och sjukdom redas ut och hitta lösningar för de snabbt växande problemen.

Här byggs datormodeller för att kartlägga mänskliga sjukdomar som till exempel cancer. Denna unika metod att bygga modeller av människans ämnesomsättning används för att upptäcka nya biomarkörer och utveckla effektiva behandlingar anpassade för varje individ.

Styrkeområde Livsvetenskaper och teknik står som värd för de tvärvetenskapliga satsningarna.

Intressanta forsknings case är: 

Mänsklig Metabolisk Atlas - metaboliska modeller för många olika typer mänskliga celler och cancerceller. Dessa modeller används för att hitta nya, prediktiva biomarkörer för mänskliga sjukdomar, såsom typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och olika cancerformer.

"Gut metagenomics"- Med hjälp av MEDUSA, ett verktyg som utvecklats på Chalmers, analyseras det genetiska materialet hos miljarder bakterier som lever i den mänskliga tarmen. Målet är att identifiera biomarkörer och nya behandlingsstrategier för sjukdomar.

Utveckling av jästceller för en hållbar produktion av avancerade biobränslen, som kan användas som diesel- och flygbränslen och biokemikalier som kan användas som bioplaster.  Men även jästcellsfabriker för en hållbar produktion av finkemikalier som kan användas som superabsorberande material och parfymer.

 

Vill du veta mer, tveka inte att kontakta oss.
Håkan Simonsen, Fundraising director, tel 031-772 85 55, hakan.simonsen@chalmers.se 
Peter Lindwall, Development officer, tel 031-772 25 58, peter.lindwall@chalmers.se
Marianne Gyllensten, Development officer, tel 031-772 11 31, marianne.gyllensten@chalmers.se


 

Publicerad: fr 22 jan 2016.