Investera i morgondagens samhälle

​Chalmers tar steget fullt ut att långsiktigt bejaka universitetens utvidgade roll och ansvarstagande för samverkan med övriga aktörer i samhället. Vi ser ett ökande intresse för samhällsentreprenörskap och vilja att återinvestera i kunskapsuppbyggnad och utbildning genom donationer och bidrag. Vi vet av egen erfarenhet att dessa bidrag möjliggör ny banbrytande forskning och utbildning såväl som investeringar i anläggningar och personal.

Chalmers ger forskarna möjligheter och incitament att verka över traditionella disciplingränser och ta sig an forsknings- och samhällsutmaningar, växelverka med industri och utveckla utmaningsdriven utbildning. Det främjar en kultur där det är naturligt att samverka över gränser. Chalmers är redo att bidra mycket kraftfullt för framtidens behov av kunskap, bildning och kompetens.
Vi investerar kontinuerligt i vår utveckling och vänder oss nu till de som vill bidra till Chalmers utveckling. Donationer, stora som små, gör skillnad. Det ger oss extraordinära finansiella möjligheter som gör att vi kan ta de extra stegen. På så sätt ökar vårt bidrag till att samhällutmaningar löses med ett nytt ”mind-set” och nya sätt att samverka över traditionella gränser. Vi strävar därför efter att öka mängden extern privat finansiering till Chalmers.
Stöd Chalmers – bli en chalmersvän

Mer information om satsningar i fokus:
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

Nyckeln till framgångsrikt entreprenörskap


  
              
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
​​ 
 
 

Publicerad: on 18 mar 2015. Ändrad: to 30 nov 2017