Stipendier för internationella mastersstudenter

Internationell talang skapar en internationell miljö där studenterna växer. Drivkraften och bakgrunden höjer kvaliteten på utbildningarna. För att attrahera internationell talang erbjuder vi attraktiva stipendier i samarbete med filantroper och industrin.

Det globala klassrummet på Chalmers
Sverige är verksamt och konkurrerar på en global marknad. På Chalmers förbereder vi våra ingenjörsstudenter för denna verklighet och ser till att de kan verka i en internationell miljö. Vi vill vara en mötesplats för människor från hela världen med olika perspektiv och idéer. Samtliga studenter, oavsett ursprung gynnas av en sant internationell studiemiljö på Chalmers. Vårt globala perspektiv är djupt rotat. Det härstammar ända från vår grundare, William Chalmers, direktör för Svenska Ostindiska Companiet, som förstod vikten av att korsa gränser och möta olika kulturer för att uppnå framgång.
En förutsättning för att bibehålla och utveckla mångfald och kvalitet i våra ingenjörsutbildningar är att attrahera de bästa internationella studenterna. Efter slutförda studier blir de ambassadörer för Chalmers och Sverige, vilket stärker vårt rykte i hela världen.
Vi är inte ensamma om detta mål. Universitet över hela världen tävlar om begåvade studenter och många erbjuder stipendieprogram. För att attrahera de studenter vi vill ha är det viktigt att vi också kan erbjuda attraktiva stipendier.


Sievert Larsson

"- Som världen ser ut måste vi ha ett internationellt perspektiv på det vi gör. Det är självklart att jag satsar på Chalmers."

Citat från intervjun "Sievert Larsson: Jag tycker om att hjälpa andra".

 

 Läs mer om hur det kan se ut när stipendiater och sponsorer träffas vid en stipendieceremoni 2015.

 

Vill du veta mer, tveka inte att kontakta oss.

Håkan Simonsen, Fundraising director, tel 031-772 85 55, hakan.simonsen@chalmers.se
Peter Lindwall, Development officer, tel 031-772 25 58, peter.lindwall@chalmers.se
Marianne Gyllensten, Development officer, tel 031-772 11 31, marianne.gyllensten@chalmers.se

Publicerad: on 18 mar 2015. Ändrad: to 14 jan 2016