Rekrytering av toppforskare till Chalmers

Vår forskningsmiljö präglas av excellens och en gemensam strävan att bidra till samhället. För att anta nya utmaningar och fortsätta vår resa med djärv grund- och tillämpad forskning, söker vi stöd från filantroper och industri.
Chalmers - för en hållbar framtid
Vår vision är drivkraften i allt vi gör. Chalmers mål är att bli ett av världens ledande tekniska universitet. Men att vara i framkant innebär omfattande ansvar och ansvarsskyldighet inom många områden. Det är därför vi tar itu med de utmaningar som världen står inför och tar en ledande roll i strävan efter en hållbar framtid. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet kräver nya och innovativa lösningar. För att utforska nya vägar, söker Chalmers ständigt efter människor som är djupt engagerade i nya sätt att tänka och som utmanar hur saker och ting görs.
Vi strävar efter att komplettera vår nuvarande forskningsmiljö med utvalda toppforskare inom specifika områden och därmed skapa förutsättningar för utforskning av nya utmanande områden.
Oavsett om vi rekryterar externt eller befordrar internt söker vi personer som kan fungera som katalysatorer i vår forskningsmiljö och främja nya idéer. Forskare med engagemang och tro på kraften i vetenskapen kommer att hjälpa oss att skapa nytta för industrin och samhället på ännu fler sätt än idag. Våra nuvarande och kommande fakultetsmedlemmar är pionjärerna som kommer att leda vägen i att kombinera spetskompetens med relevans.
 
 Har du frågor, tveka inte att kontakta oss:
 Håkan Simonsen, Fundraising director, tel 031-772 85 55, hakan.simonsen@chalmers.se
 Peter Lindwall, Development officer, tel 031-772 25 58, peter.lindwall@chalmers.se
 Marianne Gyllensten, Development officer, tel 031-772 11 31, marianne.gyllensten@chalmers.se

Publicerad: on 18 mar 2015. Ändrad: to 14 jan 2016