Foto: NASA, Jorden syns från månen, December 24, 1968

Centrum för grundläggande vetenskaper

Grundläggande vetenskaper leder till ny kunskap där praktiska tillämpningar kan utvecklas.  Denna typ av forskning, där nyfikenhet och det långsiktiga perspektivet är ledstjärnor, har resulterat i en kunskapsmassa utan motstycke, hela vägen från materiens minsta byggstenar till oss själva och hela det universum som vi lever i. De flesta av de verkligt betydelsefulla genombrotten inom teknologi en gång har uppstått hos en forskare som försökt förstå hur naturen fungerar.

När exempelvis lasrar uppfanns först i 1960, beskrevs tekniken som "en lösning som letar efter ett problem". Sedan dess har tekniken användning i ändlösa vardagliga tillämpningar frånstreckkodsläsare och CD-spelare till laserskrivare och fiberoptiska kommunikationsnät.

Göteborgs Centrum för grundläggande vetenskaper lockar forskare i världsklass, ledande experter inom sina respektive omsåden, att arbeta och samverka i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som stimulerar nytänkande som leder till banbrytande framsteg. Centret är ett joint venture mellan Chalmers och Göteborgs universitet.

 

 

Vill du veta mer, tveka inte att kontakta oss:

Håkan Simonsen, Fundraising director, tel 031-772 85 55, hakan.simonsen@chalmers.se
Peter Lindwall, Development officer, tel 031-772 25 58, peter.lindwall@chalmers.se
Marianne Gyllensten, Development officer, tel 031-772 11 31, marianne.gyllensten@chalmers.se

 

Publicerad: ti 18 aug 2015. Ändrad: fr 15 jan 2016