Donera aktieutdelning skattefritt

Ge direkt till Chalmers vänner så ökar din gåva i värde.

Om du som privatperson äger börsnoterade aktier, kan du välja att donera aktieutdelningen skattefritt till Chalmers vänner, som en del av Chalmers stiftelse är fonden befriad från skatt.

Ett exempel: Av en aktieutdelning på 1000 kronor får du normalt behålla 700 kronor, eftersom du betalar 30 procent i skatt. Om du tänkt investera de 700 kronorna i Chalmers vänner kan du istället välja att skänka din procent i skatt. Om du tänkt investera de 700 kronorna i Chalmers vänner kan du istället välja att skänka din aktieutdelning direkt. Då betalar varken du eller Chalmers vänner någon skatt och gåvans värde ökar till 1000 kronor.

Det är enkelt att donera din aktieutdelning till Chalmers.

Här berättar vi kortfattat hur du gör. Alla nödvändiga dokument som behöver fyllas i laddar du enkelt ner med hjälp av länkarna längst ner på sidan. Där finns också en sammanfattning av informationen på den här webbsidan.

  1. Öppna ett värdepapperskonto (vp-konto) i eget namn hos din bank eller din fondmäklare med Chalmers vänner som rättighetshavare (mottagare). Det är kostnadsfritt att öppna ett vp-konto. På kontot lägger du de aktier i noterade bolag vars utdelning du vill skänka till Chalmers vänner. Har du dina aktier i en värdepappersdepå kontaktar du din bank eller fondmäklare för att få veta vilka rutiner som gäller.
  2. Upprätta ett gåvobrev som bevis på att transaktionen ska äga rum. Gåvobrevet lämnar du till din bank eller fondmäklare. En kopia skickas till Chalmers vänner, Chalmers tekniska högskola, Kommunikation och marknad, 412 96 Göteborg.
  3. Gör en anteckning under ”Övriga upplysningar” i din inkomstdeklaration till Skatteverket att du donerat din aktieutdelning. Något avdrag ska du inte göra.

Blanketter för nedladdning


rattighetshavare_vp_blankett.pdf

gavobrev (2).pdf

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: ti 25 apr 2017