Donera via testamente

Att skriva testamente är ett sätt att lämna ett viktigt och personligt avtryck. Genom att testamentera till Stiftelsen Chalmers tekniska högskola kommer ditt bidrag att ge nytta och glädje för studenter och unga forskare i framtiden. Testamentets donation nyttiggörs via Chalmers vänners verksamhet.
Om du vill rikta testamente till något särskilt område eller har frågor tveka inte att kontakta oss.

Håkan Simonsen, Fundraising director, tel 031-772 85 55, hakan.simonsen@chalmers.se
Peter Lindwall, Development officer, tel 031-772 25 58, peter.lindwall@chalmers.se
Marianne Gyllensten, Development officer, tel 031-772 11 31, marianne.gyllensten@chalmers.se

Publicerad: on 01 apr 2015. Ändrad: ti 25 apr 2017