Chalmers vänners fond

Chalmers vänner stärker banden mellan studenter, forskare, näringsliv och samhälle. Genom att bidra till Chalmers vänners fond stödjer du konkret och direkt det område som ligger dig varmast om hjärtat. Donationer är av yttersta vikt för högskolan. Viljan att donera betyder att Chalmers, med hjälp av donatorer och andra investerare, kan ta en tätposition och bli förstahandsvalet inom flera områden för studenter, forskare och samarbetspartners.

Stipendier och projektmedel till sista öret

Medel som du donerar går oavkortat till de ändamål som du själv har valt. Inte ett öre går till att finansiera administrativa kostnader.

 
 
Chalmers vänners studentstipendier
​Studenter vid Chalmers tekniska högskola kan via utbildningsprojekt söka stipendium från medel insamlade via Chalmers vänners insamlingskampanjer för deltagande i projekt som bedöms vara viktiga för din karriär och för Chalmers.
 
Varje år genomför Chalmers vänner en kampanj där studenter under några veckor kontaktar alumner för att berätta vad som händer på Chalmers och fråga om man skulle vilja hjälpa till att stödja Chalmers studenter och unga forskare i deras utveckling. Dessa välvilliga donationer från andra chalmerister utgör basen för stipendier som kan sökas av unga forskare och studenter.
 
För studentstipendier gäller nedanstående:
a)     stipendierna söks som gruppansökning via ett utbildningsprojekt, och
b)     prioritet ges våren 2016 till projekt kopplade till sportteknologi och/eller venture creation.
 

Ansökningsperioden är nu öppen.

Läs mer om Chalmers Vänners studentstipendier och gå till ansökningslänken>>

 
 
 

Publicerad: on 18 mar 2015. Ändrad: ti 25 apr 2017