Välgörare

​Chalmers vänner skulle inte vara möjlig utan alla donationer som gjorts av alumner, privat personer eller företag. Här presenterar vi några välgörare vars donationer betyder mycket för Chalmers.Sievert Larsson är en doldis som valt att skänka två miljoner kronor till Chalmers för att stötta thailändska ungdomar att komma hit och ta en masterexamen.

"- Det känns som att pengarna kommer tillbaka till min hemstad igen. Det är till glädje för både mig och studenterna."

Läs mer om Sievert Larsson>>

 

 

 Genom åren har Rune Andersson haft framstående positioner inom svenskt näringsliv. Allt började dock på Chalmers en gång i tiden. 1968 tog han en civilingenjörsexamen (väg- och vatten) och har varit fortsatt engagerad i Chalmers, bland annat som betydande sponsor vid byggnationen av det nya kårhuset och i synnerhet skolans största hörsal "RunAn". Från början var det tänkt att hans stipendieprogram skulle löpa över fem år, men det blev fler än så.

Läs mer om Rune Andersson>>

 

 Ulla-Britt Bergkvist föddes i Malmö 1941. När hon lämnade Chalmers 1968 var hon en av tre kvinnor i en årskull på 90 studenter. Kvinnors rättigheter var en fråga som betydde mycket för henne under hela livet. Strax före sin bortgång testamenterade Ulla-Britt Bergkvist en gåva till Chalmers vänner. Hennes önskan var att stärka kvinnliga chalmeristers ställning på arbetsmarknaden genom studier eller examensarbeten vid utländska universitet.
 

 

 

 Arne Sjögrens hjärta klappade varmt för Chalmers. I sitt testamente valde Arne Sjögren att donera till nanoforskarna på Chalmers. Nu blir hans donation ett helt nytt nanoteknologiskt pris som delas ut i hans namn, Arne Sjögrens pris.

Lär mer om Arne Sjögren>>

 

 

 

 

 


Energiförbättring V​äst AB utlyser ett stipendium i samarbete med Chalmers tekniska högskola. Stipendiet delas ut till teknologer från Väg- och Vattenbyggnadsprogrammets tredje eller fjärde årskurs eller Mastersstuderande med inriktning mot energi- och miljötänkande.

Läs mer om Energiförbättring Väst AB Energiförbättringsstipendium>>

 

 

 Sune Sandqvist (V71) var chalmersutbildad civilingenjör i väg- och vattenbyggnad. Han började sin karriär med ett examensarbete om läckande betongsprickor i parkeringsdäck. Efter studietiden utvecklade han den innovativa tekniska lösningen, sprickfria betongbjälklag.

I augusti 2011 avled Sune Sandqvist och för att hedra hans minne skapades en fond av familj, vänner och arbetskamrater för att uppmärksamma hans gärning för kommande generationer och om möjligt också inspirera andra att följa i hans fotspår.

Läs mer om Sune Sandqvist och hans minnesfond>>

 

 

 

 

Publicerad: må 21 jan 2013. Ändrad: ti 25 apr 2017