Sune Sandqvist

Sune SandqvistSune Sandqvist (V71) var chalmersutbildad civilingenjör i väg- och vattenbyggnad. Han föddes 1943 på fädernesgården i den lilla byn Rosvik i Norrbotten. Tidigt visade han begåvning för att lösa olika tekniska problem på familjens lantbruk. "Otaliga maskinella hjälpmedel såg dagens ljus", som det heter i en fin minnesteckning som familjen och vännerna skrivit.

Sune började sin karriär med ett examensarbete om läckande betongsprickor i parkeringsdäck. Efter studietiden utvecklade han den innovativa tekniska lösningen, sprickfria betongbjälklag och Spännbalksystemet tog form. Sune arbetade under mycket lång tid inom bolaget Spännbalkkonsult SBK AB i Västra Frölunda.  ​ 

I augusti 2011 avled Sune Sandqvist och för att hedra hans minne skapades en fond av familj, vänner och arbetskamrater för att uppmärksamma hans gärning för kommande generationer och om möjligt också inspirera andra att följa i hans fotspår. Fonden är tänkt att dela ut stipendier under 20 år.

  

 

Patrik Thorsson och Martin Pettersson belönades med det första stipendiet
 Patrik Thorsson och Martin Pettersson Chalmeristerna Patrik Thorsson och Martin Pettersson belönades med det allra första stipendiet ur Sune Sandqvists minnesfond på
15 000 kronor vardera. Utmärkelsen delades ut vid en enkel ceremoni i samband med deras exjobbspresentation i V-huset. "Det känns jätteroligt att någon uppskattar det vi gjort och tycker att det är intressant", säger de båda pristagarna.
 
Med på plats vid utdelningen fanns Sune Sandqvists änka, Kerstin Sandqvist, sonen Oscar Sandkvist och mångårige vännen och kollegan Peter Muth (V64).
– Det har varit roligt att få komma hit och se att minnesfonden existerar. Nu är den verklighet och det känns jättehedrande, säger Oscar Sandkvist och ger en eloge till Peter Muth, som varit drivande i tillkomsten av fonden.
– Utan eldsjälar som Peter hade det aldrig gått, säger Oscar.
 
 
Mer om Sune Sandqvists minnesfond
​Ändamål: ”stödja vetenskaplig forskning och utbildning inom betongområdet på institutionen för bygg-och miljöteknik på Chalmers tekniska högskola”
 
Stipendiaten ska:
• ha anmält intresse för ett examensarbete inom betongområdet med inriktning på att pröva eller dokumentera ny tillämpning av betongens möjligheter
• alternativt vilja pröva och dokumentera betonganvändning i relation till dess möjligheter för byggnaders klimat- och energihushållningsegenskaper
• alternativt vilja pröva och dokumentera nya former för användning av högpresterande betong inom området betongreparationer som varaktigt förbättrar byggda konstruktioner och byggnaders tekniska prestanda och livslängd.
•  inte vara främmande för ett fritt tänkande obundet av gängse praxis och system i betongbranchen
• ha dokumenterat arbetsmetoder och tillämpningar
 
Inom "betong-området" ingår även fiberkompositer, såsom FRP (”fiber reinforced polymers”), fiberarmerad betong ochtextilarmerad betong, men även ”kompositer” i form av samverkanskonstruktioner som t ex stål & betong eller FRP & betong eller stål.
 
För att ansöka om medel ur fonden:
De ansvariga för examensarbetena för respektive avdelning inom Konstruktionsteknik eller Byggnadsteknologi nominerar de examensarbeten som stämmer överens med fondens riktlinjer.
 
Fonden Sune Sandqvists minnesfond förvaltas av Chalmersstiftelsen. Den ingår i samförvaltningen "Gåvomedelsfonder".
 
 

 

 

 

Publicerad: fr 15 jan 2016. Ändrad: må 29 maj 2017