Stipendieceremoni för internationella stipendiater 2015

​Efter regn kommer sol sägs det och så var verkligen fallet såväl som ämnet för många samtal under stipendieceremonin som hölls i Chalmersska huset, fredag 28 augusti för att välkomna de internationella stipendiaterna till Chalmers. Många av de nyanlända internationella studenterna var lättade över att se solen igen efter det myckna regnandet tidigare under veckan. I år var tredje gången ceremonin hölls och den samlade internationella stipendiater och deras sponsorer, två från näringslivet och en privat donator, såväl som representanter från Chalmers.

Peter Lindwall från enheten “utveckling och relationer” välkomnade alla närvarande och berättade kortfattat om
Chalmersska huset, William Chalmers hem. William Chalmers, som gjort sig en förmögenhet som superkargör inom Ostindiska kompaniet, testamenterade vid sin död 1811 hälften av sin kvarlåtenskap till uppförandet av en slöjdskola som sedermera blev Chalmers tekniska högskola. Peter poängterade vikten av stipendier för att kunna rekrytera internationella studenter, utan denna möjlighet till finansiering skulle få studenter från tredje land (utanför EU/EES) ha råd att komma till Sverige för att studera. Ismail Ayala, en alumn från Mexiko som fick “Chalmers Master Card stipendiet” 2013 är levande bevis för detta. Han berättade om hur han blivit positivt överraskad av Chalmers förmåga att uppfylla hans behov som internationell student. Inte nog med att han var den första student som fick Master Card-stipendiet (som täcker studieavgiften), efter att ha klarat av sitt första år lyckades han också få ett stipendium för att täcka levnadsomkostnader. När det blev dags att skriva examensarbete fick han hjälp att hitta ett företag att skriva för, en service han var mycket positivt överraskad över. Sedan han nyligen lyckats få ett konsultuppdrag på Volvo har han slutat sätta slutdatum för sin tid i Sverige. Han har fortfarande sitt hjärta i Mexiko men han trivs väldigt bra I sitt nya hemland och hans vänner i Sverige kommer inte att släppa iväg honom i första taget.


Malin Blomqvist, processledare för utbildning, påpekar att Chalmers alltid haft en stark internationell inriktning.- Chalmers var först av de svenska lärosätena att anamma Bolognaprocessen och inrätta en treårig “Bachelor’s Degree” och en tvåårig “Master’s Degree”. Alla masterprogram utom ett ges på engelska. Vi jobbar hårt för att vara ett internationellt universitet, både vad gäller utbildning och forskning.
Volvo Cars och Volvo Group sponsrar stipendier till studenter från Kina och Indien. Båda dessa organisationer påpekar vikten av att bredda rekryteringsbasen genom att locka hit talanger med olika kulturell bakgrund. Även om det inte finns någon garanti att en student som fått stipendium från det egna företaget tar anställning där befter examen, kanske man kan rekrytera någon som fått ett annat stipendium så det jämnar ut sig i slutändan.
Sievert Larsson är en “self-made” affärsman med en ödmjuk inställning till sin egen framgång. 
- Jag är nu i den positionen att jag kan ge tillbaka till min hemstad. En del tur…och kanske ganska mycket hårt arbete har fört mig dit jag är idag, säger han med en liten blinkning.
Nu delar han sin tid mellan Bangkok och Cypern där han driver en egen stiftelse med syftet att hjälpa mindre bemedlade studenter till högre utbildning i hemstaden Göteborg. Sievert mötte, som han uttrycker det, “den enda thailändska kvinnan i Göteborg på den tiden” i början av sjuttiotalet och fann en kärlek till den thailändska kulturen och människorna. Sedan 2010, har han årligen donerat medel till stipendier för att ett antal thailändska studenter ska kunna läsa på Chalmers. Vid fredagens ceremoni fick han möjlighet att träffa sina stipendiater, både årets och förra årets och det blev ett känsloladdat möte.

Internationella studentrekryteringen på Chalmers uttryckte stor tacksamhet gentemot sponsorerna för deras stöd.
- Vi kan inte nog poängtera vikten av dessa stipendier för möjligheten att rekrytera de bästa studenterna internationellt, sa Jens Hansson.
 


Efter den formella delen av ceremonin bjöds det på “afternoon tea” i salongen på övervåningen. Till allas stora glädje förärades tillställningen med ett besök av ingen mindre än William Chalmers själv. Han berättade om sitt liv och hur han kommit att skänka så mycket pengar till grundandet av vad vi idag känner som Chalmers tekniska högskola. Traditionen med donationer har fortsatt in i våra dagar och det tillför en stark känsla av symbolik att den här typen av ceremonier kan hållas i huset där allt började för sisådär 200 år sedan.
 
 
Text och bild: Birgitta Rorsman
 

Publicerad: to 10 sep 2015.