Stöd Chalmers - bli en Chalmersvän

Chalmers Vänner stärker banden mellan studenter, forskare, näringsliv och samhälle. Genom att bidra till Chalmers Vänners fond stödjer du konkret och direkt det område som ligger dig varmast om hjärtat. Donationer är av yttersta vikt för högskolan. Viljan att donera betyder att Chalmers, med hjälp av donatorer och andra investerare, kan ta en tätposition och bli förstahandsvalet inom flera områden för studenter, forskare och samarbetspartners.
Stipendier och projektmedel till sista öret
Medel som du donerar går oavkortat till de ändamål som du själv har valt. Inte ett öre går till att finansiera administrativa kostnader. Som givare har du full insyn i vad de donerade pengarna går till.