Dekorativ bild för Chalmers klimatstrategi område 7: Hållbar kapitalförvaltning

Hållbar kapitalförvaltning

Chalmersstiftelsens kapitalförvaltning ska aktivt arbeta med hållbarhet, vilket innebär att hänsyn tas till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet vid val av investeringar. Utifrån dessa kriterier ska Chalmersstiftelsen både inkludera och exkludera bolag i sin förvaltning.

Avsikten är att förvaltningen aktivt ska inkludera bolag som genom sina produkter, tjänster eller affärsmodeller bidrar till ett hållbart samhälle.

Chalmersstiftelsen exkluderar bolag med produktion av pornografi, samt bolag som äger fossila tillgångar för exploatering. Även bolag vars omsättning till mer än fem procent avser produktion av alkohol, tobak, vapen eller spel (betting) exkluderas.

Dessa hållbarhetskriterier avser samtliga placeringar, inklusive ränterelaterade instrument. Kapitalförvaltningen regleras av Chalmers finanspolicy.

Sidansvarig Publicerad: ti 13 sep 2022.