Huvudbild för Chalmers klimatstrategi
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Chalmers klimatstrategi

Chalmers egen klimatstrategi tar avstamp i Klimatramverket för svenska lärosäten​ och är nedbruten på de sju delområden där vi har störst möjlighet att få en verklig effekt och göra skillnad. För varje delområde har vi tagit fram individuella strategier och mål som motsvarar FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030.
 
Vi gör regelbunden och noggrann uppföljning av utvecklingen genom vår egen hållbarhets- respektive klimatredovisning, rapporter över återvinningsgrad samt redovisningarna från våra leverantörer.

Chalmers klimatstrategi är sju stora kliv mot att leva som vi lär. År 2030 ska våra utsläpp av växthusgaser vara halverade jämfört med basåret 2017, och år 2045 ska våra netto-utsläpp vara noll.

Här nedan kan du läsa mer om varje område.

Sidansvarig Publicerad: må 26 okt 2020.