Testbäddar och testprojekt

Five star campus samlar, visualiserar och kommunicerar olika projekt och satsningar på Chalmers campus inom hållbarhetsområdet.

Foto på Chalmers krafcentralChalmers kraftcentral

Chalmers kraftcentral är en avancerad energiforskningsanläggning på campus Johanneberg.
Här bedrivs spetsforskning inom förbränning och förgasning av biomassa i en storskalig forskningspanna samt flamförbränning och koldioxidinfångning. Kraftcentralen förser dessutom campus med el, värme, kyla och tryckluft.
 
 

Foto på Dome of VisionsDome of Visions

Dome of Visions på Lindholmen är en innovativ, kupolformad träbyggnad och en visionär och inspirerande arena för möten, utställningar och seminarier kring hållbar samhällsutveckling.
Du som arbetar på Chalmers, och vill göra ett event som kopplar till hållbarhet eller innovation med människan i fokus, har möjlighet att boka Dome of Visions utan kostnad.
När du gör din bokning via Dome of Visions hemsida, så ska du även kontakta Anna Näsbom​, avdelningschef vid Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande.  
Läs mer om Dome of Visions (extern webbplats)
 

Foto på den självkörande minibussenS3  Test av självkörande minibuss

S3-projektet (Shared Shuttle Services) testar hur självkörande skyttlar kan förbättra stadstransporter, genom att tillåta ökad förtätning av staden och minska behovet av parkeringsplatser. Projektet är ett samverkansprojekt med 16 parter, däribland RISE, Chalmers, Chalmersfastigheter, Ericsson och Göteborgs Stad. Första testet gjordes på campus Johanneberg och rutten innehöll hållplatserna Chalmersplatsen, Johanneberg Science Park och biblioteket. Nu testas S3 på campus Lindholmen i en blandad trafikmiljö.
Läs mer om S3 (extern webbplats)

Karta av taken med solcellerSolceller på campus Johanneberg

Under  2018-2019 installeras ett stort antal solceller på lämpliga tak runt om på campus Johanneberg. Solcellerna kommer att täcka ungefär 4200 kvadratmeter tak och ingår i olika forskningsprojekt.

 

Foto på solenergilagringsteknikenSolar Initiative

I dagens solceller går en stor del av solenergin till spillo. Men forskare på Chalmers har en idé som kraftigt kan förbättra effektiviteten. De har visat att principen funkar i labbet – nu har forskningen flyttat ut på campus för att fortsätta under verkliga förhållanden. 

Utöver dessa tester av aktiva material för att höja solcellers verkningsgrad har testplatsen, som finns på taket av MC2-huset, använts i utvecklingen av den molekylära solenergilagringstekniken MOST , Molecular Solar Thermal Energy Storage.
Solar Initiative
Molecular Solar Thermal Energy Storage

Foto på Epishines solcellerEpishine

Med utgångspunkt i forskning från Chalmers och Linköpings universitet producerar startup-företaget Epishine organiska solceller som nu testas på ett antal ställen på campus Johanneberg. Solcellerna som testas är millimetertunna, böjliga och formbara solceller för strömförsörjning av internet of things-prylar.

Epishine (extern webbplats)


FED Illustration. Fossil Free Energy DistrictFED – Fossilfree Energy District

Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas under 2017−2019 på campus Johanneberg som utgör själva testbädden. Projektet är ett EU-projekt med nio samarbetspartners från akademi, näringsliv och samhälle.

FED (extern webbplats)

The IRIS Smart Cities ConsortiumIRIS

IRIS (Integrated and Replicable Solutions for Co-creation in Sustainable Cities) är ett femårigt EU-​projekt som startade 2017. Inom IRIS ska nya lösningar testas för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT, och ett särsilt fokus ligger på campus Johanneberg. Projektet koordineras av Johanneberg Science Park, i samarbete med Chalmers och sju andra parter.

IRIS (extern webbplats)


 

Foto på HSB Living LabHSB LivingLab

HSB Living Lab är ett unikt forsknings- och samarbetsprojekt som drivs tillsammans med Johanneberg Science Park och HSB samt ytterligare nio partners. På Campus Johanneberg uppfördes under 2016 ett flerbostadshus där ca 30 studenter idag bor. Samtidigt som huset fungerar som bostad fungerar det också som laboratorium för Chalmers forskare och det ger en unik möjlighet att forska på hållbara innovationer i verkliga boendemiljöer. 
HSB Living Lab (extern webbplats)

Flygfoto på fastigheten VivaRiksbyggen Positive Footprint Housing

Riksbyggen, Chalmers, Göteborgs universitet och Johanneberg Science Park samarbetar kring konceptet Positive Footprint Housing och pilotprojektet brf Viva, ett fullskalelaboratorium där forskare undersöker hur man kan bygga bo och leva så hållbart som möjligt. Forskningen handlar bland annat om energiproduktion, mobilitetslösningar, materialval och byggmetoder. Fastigheterna är belägna på Guldheden strax söder om Chalmers campus Johanneberg.
Riksbyggens Brf Viva är certifierade med Miljöbyggnad Guld. Det innebär bland annat att den färdiga byggnaden har låg energianvändning vilket ger upphov till lägre driftskostnader, gott inomhusklimat både sommar och vinter. ​
Riksbyggen Positive Footprint Housing (extern webbplats)

Foto från Challenge LabChallenge Lab 

Challenge Lab är en arena  som behandlar hållbarhet ur ett brett perspektiv och i den förberedande kursen ”Leadership for Sustainable Transitions” används Chalmers campus som fallstudie. I kursen tar studenterna sig an framtidens globala utmaningar och hittar konkreta lösningar på verkliga problem. Idéer genererade i labbet har vid ett antal tillfällen utvecklas till start-ups och kopplats till Chalmers campusområden.
Challenge Lab (extern webbplats)

Foto på inomhus-hållplatsen för buss 55Electricity

Vilknya möjligheter skapas när kollektivtrafiken i en stad elektrifieras? Forskning på Chalmers fokuserar bland annat på buller, miljö, säkerhet, teknik, beteende och hållbarhet. Som forskningsarena används busslinje 55 och delar av linje 16.
Busslinje 55 går mellan Chalmers båda campus vid Lindholmen och Johanneberg i Göteborg. På campus Lindholmen är ändstationen för buss 55 utformad som en inomhushållplats där bussen också laddas och där forskning bedrivs på inomhusklimatet.
På campus Johanneberg ingår ändhållplatsen i projekt Tysta Offentliga Rum (TOR), där ny teknik testas för att skapa stilla och dämpade rum i staden.​
​​​


Klimatsmarta luncher på campus

De flesta restauranger på Chalmers campus är miljömärkta och menyerna visar beräknat CO2-utsläpp eller koldioxidavtryck för rätterna. Syftet är att visualisera lunchens miljöpåverkan och att ge en långsiktig strategi för klimatsmarta luncher. Det är menyplaneraren, CarbonAte, som är utvecklad av Chalmers forskare och start-up företaget CarbonCloud, som ger oss möjligheten att göra ett gott val på lunchen, ur flera aspekter.

Publicerad: må 18 maj 2015. Ändrad: to 25 apr 2019