Five star campus

– testarenor för hållbara lösningar


Chalmers campus ska vara och upplevas som öppna, attraktiva och hållbara. De ska väcka nyfikenhet, stimulera till innovation och på ett lättillgängligt sätt öka förståelsen för den forskning inom hållbar utveckling som Chalmers bedriver.
 
Five star campus syftar till att utveckla Chalmers campusområden så att de väcker internationell uppmärksamhet och uppfattas som attraktiva, experimenterande miljöer som konkretiserar och synliggör Chalmers vision ”För en hållbar framtid”. Campus ska förkroppsliga bilden av Chalmers som en innovativ högskola i världsklass – att vistas på våra campus ska vara kul!  På Chalmers campus pågår många spännande projekt och satsningar inom hållbar utveckling som five star campus samlar, visualiserar och kommunicerar.

Vi verkar för att skapa fler test- och demonstrationsprojekt i samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, för att stärka och stimulera övergången till hållbara system och hållbar teknik. Campusområdena är väl lämpade för sådana samverkansprojekt. Dels är de centralt belägna och väl sammanhållna med få fastighetsägare, vilket gör dem till något mer kontrollerade miljöer än vanliga stadsdelar som normalt har en stor mängd fastighetsägare och andra aktörer. Dels befolkas campusområdena av vår främsta tillgång: tusentals teknik- och samhällsintresserade studenter, forskare och medarbetare som bidrar med innovativa idéer och stort engagemang i test- och demoprojekt. Chalmers stora erfarenhet av samverkan med näringsliv och samhälle kommer också tas till vara och utvecklas inom programmet. 

Några satsningar inom Five star campus är väl synliga och lättillgängliga i den fysiska campusmiljön, medan andra kräver lite mer av den nyfikne för att upptäckas. Five star campus verkar för att aktivt visualisera och kommunicera de test- och demonstrationsprojekt som startar på campusområdena.

Campus Johanneberg, Campus Lindholmen och Onsala rymdobservatorium

​Johannebergs och Lindholmens campus har olika förutsättningar och projekten på områdena har delvis olika tematiska fokus. På Johanneberg pågår projekt inom hållbara energilösningar samt test- och demoprojekt inom stadsbyggnadsområdet såsom FED och HSB Living Lab
Lindholmens campus karakteriseras av en mängd aktörer där tyngdpunkten ligger på fordonsindustrin och IKT. Här finns ElectriCity​ inomhushållplats och långt gångna planer för fler test- och demoprojekt inom bland annat mobilitetssektorn. 
Onsala rymdobservatorium där delar av Chalmers institution för Rymd-, geo- och miljövetenskap ligger, är beläget på Onsalahalvön ca 2,5 mil söder om Göteborg och huserar spännande forskning i världsklass med starka hållbarhetskopplingar.
Läs mer om projekten nedan.​
 

Publicerad: on 25 okt 2017. Ändrad: ti 17 sep 2019