Syntolkning: Interiör kårhuset

Chalmers lokaler

​Chalmers studentbostäder

Chalmers samarbetar nära stiftelsen Chalmers studentbostäder kring utveckling av studentbostäder på och nära campus. Stiftelsen är bildad av Göteborgs Stad och Chalmers studentkår. Stiftelsen Chalmers studentbostäder äger och förvaltar ca 2 200 studentbostäder på campus Lindholmen och på campus Johanneberg samt i Landala och på Guldheden.  

Nya fakultetsvåningen

Under våren 2016 flyttade fakultetsvåningen från Chalmersvillan till den nya fakultetsvåningen i Vasa 8. Den nya fakultetsvåningen planerades i nära samarbete med Fakultetsrådet och är på dagtid avsedd för Chalmers fastanställda forskare och lärare, samt forskarassistenter. 


Chalmersska huset

Chalmersska huset har under drygt 200 år fungerat som en blandning av familjärt liv med personliga bostäder och som en plattform för näringslivet med generösa ytor för företagsamhet. Samtidigt som flera kända familjer ur göteborgshistorien har levt och bott i huset har även en aktiv affärsverksamhet bedrivits här. Mest spännande är kanske att vaggan till Chalmers tekniska högskola står här, tack vare grundaren William Chalmers testamente kunde ett högt rankat lärosäte bildas. Chalmersska huset används idag som mötesplats för konferenser, workshops, seminarier, luncher och middagar. I princip på samma sätt som William Chalmers själv använde sitt hus när han levde här. Besök Chalmersska husets hemsida för mer information.

Chalmersska huset


Sidansvarig Publicerad: to 16 jun 2022.